AN NINH-QUỐC PHÒNG
Xã Cẩm Đông làm tốt công tác rà soát, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022
17/11/2021 10:35:20

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện – HĐ NVQS huyện Cẩm Giàng về việc rà soát các thanh niên trong độ tuổi NVQS, lập danh sách tuyển chọn phục vụ công tác khám sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện – HĐ NVQS huyện Cẩm Giàng về việc rà soát các thanh niên trong độ tuổi NVQS, lập danh sách tuyển chọn phục vụ công tác khám sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Ảnh: Đ/c Đỗ Văn Quyên - Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch HĐ NVQS xã
triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐ NVQS xã 

Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch tiến hành các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó tiến hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát, xét duyệt sơ tuyển, khám tuyển NVQS trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Hội đồng NVQS xã họp triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 

Tiến hành tuyên truyền về tuổi đối nam thanh niên, tiêu chuẩn về chính trị đạo đức, tiêu chuẩn về học vấn trình độ văn hóa; điều kiện tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. Ấn định thời gian tiến hành các bước từ khâu lập danh sách thanh niên trong độ tuổi NVQS từ 18 – 25 tuổi, đối với các thanh niên trình độ cao đẳng đại học đến hết 27 tuổi. Ban chỉ huy quân sự xã tiến hành rà soát từng bước từ cơ sở với các đồng chí thôn đội trưởng, trưởng các thôn trên địa bàn toàn xã. Chốt quân số rà soát gửi danh sách nguồn tuyển quân, tạm hoãn năm 2022 thực hiện quy trình rà soát và tiến hành họp Hội đồng NVQS xét duyệt danh sách công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS, các đối tượng tạm miễn hoãn theo Luật NVQS. Đồng thời lập và niêm yết danh sách thanh niên khám sơ tuyển tại xã và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân và các gia đình có con em thuộc diện thực hiện NVQS chủ động về thời gian và công việc chấp hành nghiêm chỉnh khám sơ tuyển sức khỏe theo đúng quy định của Luật NVQS.

UBND xã, HĐ NVQS xã yêu cầu các thành viên trong HĐ NVQS xã, Ban CHQS xã, cán bộ chuyên môn, các thôn tích cực chủ động nắm chắc quân số trong độ tuổi phối hợp tuyên truyền và đôn đốc, nhắc nhở thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Người viết tin: Đ/c Vũ Xuân Thực - Văn hóa thông tin xã
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2431
Trước & đúng hạn: 2431
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/06/2023 09:03:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM ĐÔNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Văn Quyên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Địa chỉ: UBND xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3786.575

Email: ubnd.vpcd@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 29,470